sơn phản quang gốc dầu

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG SƠN PHẢN QUANG NIPPON

Sơn phản quang Nippon là sơn gốc dầu pha lẫn hạt cát phản quang. Có ưu điểm nhanh khô, độ phản quang cao, phù hợp với mọi loại thời tiết phù hợp với sơn kẻ đường, sơn tường, sơn biển báo.

Xem thêm